۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

شاهنامه خوانی به سبک بختیاری

چوایـــران نباشـــد تـن من مباد

بدیـن بوم وبـر زنـده یک تن مباد
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed